Klinik açıdan değerlendirilmiştir **

Besin yönünden eksiksiz *

Golden Goat® keçi sütü formülü, tam keçi sütünden yapılmış, besin yönünden eksiksiz* keçi sütü formülüdür. Ayrıca klinik açıdan değerlendirilmiş tek keçi sütü formülüdür.

 

Süt Formülü

Keçi sütünün doğal özellikleri, bir formülde bütün halde keçi sütü kullanılarak en iyi şekilde korunabilir.

Golden Goat® keçi sütü formülü:

 • Keçi sütünün, 6 ay ve üzeri bebekler* için uygun olarak belirlenmiş seviyedeki eşsiz proteinleri temel alınarak oluşturulmaktadır.
 • Bebekler* için gerekli besinleri içermektedir, örneğin:
  • Laktoz
  • Gerekli vitamin ve mineraller
  • Seçilmiş bitkisel yağlarından elden edilen önemli yağ asitleri (Ayçiçeği ve kanola)

* İşlenmemiş keçi veya inek sütü 12 aydan küçük bebekler için uygun değildir. Bu sütlerde doğru seviyede protein, laktoz, yağ, vitamin ve mineral bulunmamaktadır.

Klinik Değerlendirme

Tam yağlı keçi sütünden üretilmiş formüller için çift körlü randomize ve kontrollü bir çalışma (RCTs) tamamlanmıştır. Bu çalışmalarda keçi sütü formülüyle beslenen yeni doğan sağlıklı bebeklerin gelişimiyle, inek sütünden üretilmiş formülle beslenen sağlıklı bebeklerin gelişimleri karşılaştırılmıştır 1,2,3. Yapılan son çalışmada formülle beslenen toplam 200 bebek 12 ay boyunca keçi veya inek sütü formülü kullanmak üzere rastgele seçilmiştir. Karşılaştırma yapmak amacıyla anne sütüyle beslenmiş 101 bebek içeren bir referans grubu da çalışmaya dahil edilmiştir.

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, tam yağlı keçi sütünden üretilen bu formülün Avrupa standartlarına uygun olduğuna karak vererek, bebek ve devam formülü yöntmeliklerinin yeniden düzenlenmesi yönünde görüş bildirmiştir. [EFSA Diyetetik Ürünler Paneli (2012). Keçi sütü proteinlerinin bebek formüllerinde ve devam formüllerinde bir protein kaynağı olarak kullanılmasının uygunluğu üzerine bilimsel görüşler. EFSA Bülteni 10: 2603]

Gelişme Sonuçları

Keçi veya inek formülüyle beslenmiş bebeklerin ağırlıklarında bir değişiklik gözlemlenmemiştir.

Besin Değeri Sonuçları

Çalışmada, büyümekte olan bebeklerin besin değeri seviyeleri de kontrol edilmiştir. Örneğin:

Demir; kanda oksijen taşıyıcı protein görevi gören ve demir alımı göstergesi olan hemoglobin oranı aracılığıyla incelenmiştir. Keçi sütü formülü ile beslenmiş bebekler ile anne sütü ile beslenmiş bebeklerin hemoglobin seviyelerinde farklılık gözlemlenmemiş, formülün yeterli miktarda demir içerdiği tespit edilmiştir.

Folik asit: Keçi sütü formülü ile beslenmiş bebeklerde folik asit seviyesinin sağlıklı bebeklerde görülen aralıkta olduğu belirlenmiş, formülün yeterli miktarda demir içerdiği tespit edilmiştir.

Bu sonuçların incelenmesinin ardından Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, keçi sütünün bebek ve devam formülleri için bir protein kaynağı olarak kullanılmaya uygun olduğu kararını vermiştir4.

Referanslar
 1. Grant, Rotherham, ve ark. (2005). Keçi sütü formülü ile beslenen bebekler ile inek sütü formülü ile beslenen bebekler arasında gelişme farkının iki taraflı bilinmeyenli, rastgele karşılaştırılması. Pediatri ve Çocuk Sağlığı Bülteni 41: 564.
 2. Zhou, S.J, Sullivan ve ark. (2014) Keçi sütlü bebek formüllerinin besin değeri açısından term bebekler için uygunluğu: çift taraflı bilinmeyenli, rastgele ve kontrollü çalışma. İngiliz Beslenme Dergisi 111, 1641
 3. Tannock, Lawley ve ark. (2013) Keçi Sütü Formülü, İnek Sütlü Formül veya Anne Sütü ile Beslenmiş Bebeklerde Dışkı Mikrobiyotalarının Yapısının Karşılaştırılması 79: 3040
 4. EFSA Diyatetik Ürünler Paneli (2012). Keçi sütü proteinlerinin bebek formüllerinde ve devam formüllerinde bir protein kaynağı olarak kullanılmaya uygunluğu üzerine bilimsel görüşler. EFSA Bülteni 10: 2603

Klinik açıdan değerlendirilmiştir **

Besin yönünden eksiksiz *

Golden Goat® keçi sütü formülü, tam keçi sütünden yapılmış, besin yönünden eksiksiz* keçi sütü formülüdür. Ayrıca klinik açıdan değerlendirilmiş tek keçi sütü formülüdür.

Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, tam yağlı keçi sütünden üretilen bu formülün Avrupa standartlarına uygun olduğuna karak vererek, bebek ve devam formülü yöntmeliklerinin yeniden düzenlenmesi yönünde görüş bildirmiştir. [EFSA Diyetetik Ürünler Paneli (2012). Keçi sütü proteinlerinin bebek formüllerinde ve devam formüllerinde bir protein kaynağı olarak kullanılmasının uygunluğu üzerine bilimsel görüşler. EFSA Bülteni 10: 2603]

Süt Formülü

Keçi sütünün doğal özellikleri, bir formülde bütün halde keçi sütü kullanılarak en iyi şekilde korunabilir.

Golden Goat® keçi sütü formülü:

 • Keçi sütünün, 6 ay ve üzeri bebekler* için uygun olarak belirlenmiş seviyedeki eşsiz proteinleri temel alınarak oluşturulmaktadır.
 • Bebekler* için gerekli besinleri içermektedir, örneğin:
  • Laktoz
  • Gerekli vitamin ve mineraller
  • Seçilmiş bitkisel yağlarından elden edilen önemli yağ asitleri (Ayçiçeği ve kanola)

* İşlenmemiş keçi veya inek sütü 12 aydan küçük bebekler için uygun değildir. Bu sütlerde doğru seviyede protein, laktoz, yağ, vitamin ve mineral bulunmamaktadır.

Klinik Değerlendirme

Tam yağlı keçi sütünden üretilmiş formüller için çift körlü randomize ve kontrollü bir çalışma (RCTs) tamamlanmıştır. Bu çalışmalarda keçi sütü formülüyle beslenen yeni doğan sağlıklı bebeklerin gelişimiyle, inek sütünden üretilmiş formülle beslenen sağlıklı bebeklerin gelişimleri karşılaştırılmıştır 1,2,3. Yapılan son çalışmada formülle beslenen toplam 200 bebek 12 ay boyunca keçi veya inek sütü formülü kullanmak üzere rastgele seçilmiştir. Karşılaştırma yapmak amacıyla anne sütüyle beslenmiş 101 bebek içeren bir referans grubu da çalışmaya dahil edilmiştir.

Gelişme Sonuçları

Keçi veya inek formülüyle beslenmiş bebeklerin ağırlıklarında bir değişiklik gözlemlenmemiştir.

Besin Değeri Sonuçları

Çalışmada, büyümekte olan bebeklerin besin değeri seviyeleri de kontrol edilmiştir. Örneğin:

Demir; kanda oksijen taşıyıcı protein görevi gören ve demir alımı göstergesi olan hemoglobin oranı aracılığıyla incelenmiştir. Keçi sütü formülü ile beslenmiş bebekler ile anne sütü ile beslenmiş bebeklerin hemoglobin seviyelerinde farklılık gözlemlenmemiş, formülün yeterli miktarda demir içerdiği tespit edilmiştir.

Folik asit: Keçi sütü formülü ile beslenmiş bebeklerde folik asit seviyesinin sağlıklı bebeklerde görülen aralıkta olduğu belirlenmiş, formülün yeterli miktarda demir içerdiği tespit edilmiştir.

Bu sonuçların incelenmesinin ardından Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu, keçi sütünün bebek ve devam formülleri için bir protein kaynağı olarak kullanılmaya uygun olduğu kararını vermiştir4.

Referanslar
 1. Grant, Rotherham, ve ark. (2005). Keçi sütü formülü ile beslenen bebekler ile inek sütü formülü ile beslenen bebekler arasında gelişme farkının iki taraflı bilinmeyenli, rastgele karşılaştırılması. Pediatri ve Çocuk Sağlığı Bülteni 41: 564.
 2. Zhou, S.J, Sullivan ve ark. (2014) Keçi sütlü bebek formüllerinin besin değeri açısından term bebekler için uygunluğu: çift taraflı bilinmeyenli, rastgele ve kontrollü çalışma. İngiliz Beslenme Dergisi 111, 1641
 3. Tannock, Lawley ve ark. (2013) Keçi Sütü Formülü, İnek Sütlü Formül veya Anne Sütü ile Beslenmiş Bebeklerde Dışkı Mikrobiyotalarının Yapısının Karşılaştırılması 79: 3040
 4. EFSA Diyatetik Ürünler Paneli (2012). Keçi sütü proteinlerinin bebek formüllerinde ve devam formüllerinde bir protein kaynağı olarak kullanılmaya uygunluğu üzerine bilimsel görüşler. EFSA Bülteni 10: 2603